top of page

Arrangementer

Hos Børnebold.dk er vi så heldige, at vi samarbejder både med klubber og kommuner. Her på siden fortæller vi lidt om de steder vi har været.

Foreningen på besøg i børnehaven

September 27, 2019

Samarbejde mellem foreninger og børnehaver er både spændende og svære  Frederik  holdt kursus for foreninger på Frederiksberg via Frederiksberg Idræt, der skal på besøg i børnehaver og præsentere deres idræt.

Med udgangspunkt i boldlege - og selvfølgelig en praktisk del med 20 4-5 årige fra Falcon Basketball - kom kurset rundt om overvejelser om metodik, progression og design af øvelser til målgruppen.

Der var godt gang i hallen til den praktiske del 🔝👍

Klubkursus Karlslunde IF

November 23, 2018

"Som ny træner i fodbold for 4-5 årige har det været utroligt svært at finde alderssvarende øvelser. Frederiks tilgang med fokus på boldlege, motorik og forældredeltagelse har givet stor inspiration til, hvordan vi fremover vil planlægge og organisere vores træning. Vi har fået konkrete øvelser, som er alderssvarende for vores hold og som er et sjovt alternativ til den mere traditionelle tilgang til fodboldtræning."

Simon, forældretræner på u5, Karlslunde IF

Klubkursus på 3 timer i Karlslunde IF med følgende program:

9.00 Velkomst og præsentation af deltagere. Introduktion til tankerne bag børnebold og boldlege

9.30 Praktisk modul. Vi laver en masse øvelser med lokale børn og forældre. Alle øvelser udleveres efterfølgende

10.30 Teori på baggrund af praktisk modul. Hvordan designer vi gode boldlege til de yngste medlemmer i boldklubber? Deltagerne kommer til at arbejde med at udvikle konkrete øvelser, og diskutere hvad forskellige typer af øvelser øver.

11.30 Fælles afslutning og konkrete ideer til, hvor og hvordan man kan oprette tilbud om boldlege for klubbens yngste medlemmer

Køge Håndbold runder magisk grænse

November 15, 2018

Køge Håndbolds børnafdeling rundede et magisk medlemstal på 50 børn under 6 år her i november. Frederik Ullerup har via Børnebold.dk været konsulent på udvikling af afdelingen de sidste 3 år. I denne periode er der sket en fordobling af medlemstallet hos de yngste medlemmer!

Klubkursus KLG Håndbold

September 14, 2018

"Boldlege for børn" var overskriften på det kursus, en (som altid) veloplagt Frederik Ullerup fra Børnebold.dk lørdag gennemførte for ca. 20 trænere og ungtrænere fra KLG Håndbold.

En halv times introduktion efterfulgt af ca. 1 times træning i Alpi Hallerne Sport Og Kulturcenter var dagens første fokus. Med god hjælp fra primært U6 Piger og Drenge - tak for hjælpen - tog Frederik kursisterne gennem praktiske øvelser, der efterfølgende blev analyseret og evalueret.

Frederik lægger stor vægt på det sociale aspekt, at træningerne skal være fyldt med leg, og at alle skal have det super sjovt - også de voksne 🙂 De tre ting matcher præcist med værdierne Kammeratskab, Leg og Glæde i KLG Håndbold, og det er til stor inspiration for os alle at have Frederik på besøg.

Vi siger tak for et godt kursus, og ser allerede frem til næste gang, Børnebold.dkkommer på besøg i Jylland :)

Valgdebat og børnebold på Gerlev Idrætshøjskole

November 17, 2017

Gerlev Idrætshøjskole afholdte valgdebat i forbindelse med kommunalvalget - og børnebold.dk stod for at underholde børnene imens. Fed dag på en fed højskole, og dejligt bare at lege med en masse bolde og en masse børn.

Vi nåede at lege politi og røvere, skyde med kanoner, score mål og lave kampråb ;-)

Video fra dagen kan ses her: https://sn.dk/tvsndk/?tagsid=2113&v=45307

Uddannelse af pædagogmedhjælpere Ringsted kommune

November 05, 2017

Ringsted kommune har i efteråret 2017 opkvalificeret alle pædagogmedhjælpere via et 3 måneders uddannelsesforløb. Børnebold.dk stod for undervisning i boldlege i daginstitutioner. 

Kursisterne fik på en kursusdag først teoretisk oplæg om leg og børns motoriske udvikling. Derefter arbejdede de både praktisk og teoretisk med at afprøve og udvikle boldaktiviteter, der kan anvendes i deres dagligdag. Kursisterne endte med at udarbejde en masse øvelser med forskelligt formål - og det var netop en af pointerne med kurset: at boldlege kan meget forskelligt, og ikke kun er fodbold for drengene ude på legepladsen.

Kurset var en del af et samarbejde med Kit Nørgaard fra http://www.kitnoergaard.dk/ 

Samarbejdskursus for dagtilbudsledere

November 02, 2017

Som ledere glemmer vi tit at have tid til at reflektere i fællesskab over, hvorfor vi egentlig gør vi som gør. På dette kursus holdt Frederik oplæg om LEG og hvad både børn og voksne kan bruge LEG til. Bagefter praktiske eksempler på lege, der både kan bruges i daginstitutioner, men her også blev brugt som eksempler på, hvordan vi kommunikerer og samarbejder.

Reference Mette Bertelsen, områdeleder Køge kommune

Klubkursus KLG Håndbold

September 15, 2017

Klubkursus for KLG Håndbold i Lind v/Herning. Programmet var bygget op med 1 times boldlege for klubbens u6 spiller, og efterfølgende teoretisk kursus for klubbens børnetrænere. Derefter var der 1,5 times inspirationsoplæg med fokus på samarbejde med kommune/skole/børnehaver.

'Det var et skræddersyet kursus for U4-U8 med et konkret bud på en komplet legetime. 
Frederik Ullerup har fokus på "Børn, bold og motorik", og vi kan på bagkant af kurset kun anbefale Børnebold.dk til andre foreninger, der ønsker at børnehåndbold skal være sjovt, legende og aktivt. Det var virkeligt et godt kursus!' 

- Sune Kjeldgaard, formand KLG Håndbold

Børnehavebesøg

June 13, 2017

Superfint besøg i Solsikken i Køge, hvor Frederik sammen med Nicolai Nøddebo Hockerup fra HRØ - Håndbold Region Øst var på besøg i forbindelse med en bevægelsesdag.

50 børn og en masse bolde - så bliver det ikke bedre. Både børn og pædagoger syntes tilbuddet fra Køge Håndbold lød spændende, så forhåbentlig ender det med at en masse børn får nogle gode foreningsoplevelser der i fremtiden 👍

Efterfølgende fortalte pædagogerne, hvordan det havde været en øjenåbner at se, hvordan man kan lave boldlege for børnehavebørn - og at der var stort behov for inspiration i institutionerne. 
Børnebold.dk står klar med assistance til alle kommuner og institutioner, der vil opkvalificere deres pædagoger til at kunne arbejde pædagogisk med boldlege til hverdag 😀✌️

Kursus for Høje Taastrup kommune

May 17, 2017

Kursus for pædagoger i Høje Taastrup kommune om boldlege for børn i daginstitutioner. Teoretisk oplæg om baggrund og overvejelser for øvelserne efterfulgt af 1 1/2 times praktiske eksempler, hvor alle var aktivt med. Afslutningvis blev der sat fokus på, hvordan kursets indhold kan implementeres i den pædagogiske hverdag i daginstitutionerne

'Spændende kursus der inspirerer til mere boldleg i institutionen. Er lige til at bruge"

Pædagog og deltager på kurset

'Det ene er teori, men gevinsten og større forståelse sker, når man selv afprøver legene. Man bliver glad i låget...'

Pædagog og deltager på kurset

'Kurset var rigtig lærerigt, da man fik øjnene op for, hvad bolde kan bruges til, så man kan inddrage børnene på det udviklingstrin de er på'

Pædagog og deltager på kurset

Klubkursus Langebæk Alliancen

April 25, 2017

Inspirationskursus i Langebæk Alliancen for 17 børnehavebørn og deres forældre. Fed energi og skønne unger i en klub, der også vil sætte fokus på et boldtilbud til de yngste medlemmer 👍👏😎

Over 2 dage stod Frederik Ullerup for opstart af et boldtilbud til klubbens yngste medlemmer, og bidrog med en masse konkrete øvelser og erfaringer

Oplæg for DBU

February 28, 2017

Oplæg om værdier og organisation indenfor børnefodbold for DBU Sjælland Formandslounge i Vordingborg kommune. Hvordan struktureres klubbens tilbud til de yngste medlemmer bedst? - og hvilke typer af frivillige er der egentlig brug for i børnefodbold?

Kursus for Køge kommune

September 29, 2016

Endnu et kursus for 30 pædagoger fra Køge kommune :-) Så fedt at høre kursisterne fortælle, at de nemt kan tage øvelserne med tilbage til deres institutioner. De synes øvelserne ruster dem bedre til TRASMO og til at lade boldlege indgå i deres pædagogiske arbejde i hverdagen. Fedt!

"Frederik er en virkelig inspiration og et kæmpe legebarn. Det er fedt med voksne, der gider lege, samt kan formidle på en ordentlig og brugbar måde. Tak for et fedt kursus!"

Patricia - Pædagog Guldminen

"Jeg synes det er positivt, at fokus er på legen med bolden - og ikke hvad der er rigtigt og forkert! Det er en meget anerkendende tilgang..."

Ulla - Pædagog Regnbuen

Børnebold i Boligkvarterer

August 04, 2016

I samarbejde med Køge kommune, Køge Boldklub og Helhedsplanen er Børnebold.dk med til at give småbørnsfamilier i sociale boligområder et fast ugentligt tilbud om bold, leg og sjov. Børneboold.dk står bag projektet, og sørger blandt andet for at uddanne trænerne.

Kursus for Køge kommune

April 10, 2016

Hyret af Køge kommune til at uddanne kommunens børnehavepædagoger, ergo- og fysioterapeuter i boldlege for børn i alderen 2-5 år. Børnebold.dk står for et kursus i foråret 2016 og et kursus i efteråret 2016

 

Udvalgte kommentarer fra deltagere:

God blanding af teori og praksis! Kræver ikke de store investeringer mht materialer. Deltagelsesmulighed for alle på kurset og en 'levende' kursusholder.

- Lisa Christensen Asgår Børnehus

 

Rigtig god fordeling mellem teori og praksis, og alle kan deltage og følge med. Rigtig godt at vi fik et øvelseskatalog med hjem, så vi ikke behøvede skrive alle øvelserne ned undervejs.

- Pædagog Valhalla

Køge Håndbold - Børneansvarlig

April 30, 2016

Frederik Ullerup ansat som børneansvarlig for de 2-9 årige i Køge Håndboldklub. Især med fokus på at organisere klubbens tilbud for de yngste spillere og uddanne forældre i at være forældre i en forening.

 

Køge Boldklub - Børneafdelingen

May 31, 2012

Frederik Ullerup arbejdede i knap 4 år som børnechef i Køge Boldklub, hvor han var ansvarlig for u/5-u/9 årgangene i Køge Boldklub. Arbejdede med fastholdelse og udvikling af børnefodbold.

 

Medudvikler af "Børn til Bold", der er et boldtilbud til de 2-4 årige. Der fokuseres ikke på noget bestemt boldspil, men på basisbevægelser, motorik og boldlege.Projektet blev i efteråret 2015 nomineret til Danskernes Idrætspris - se link

 

Initiativtager til SPORTSKLUBBEN - et idrætsprojekt, hvor børn i 2. og 3. klasser bliver hentet i busser efter skole, og samlet fra 6 skoler til en eftermiddag med håndbold, fodbold og lektiecafe.

 

Initiativtager til Sportsklasser i Køge, hvor børn med særlig interesse for at dyrke meget sport, kan gå i en særlig klasse fra 7.-9. klasse. 

 

I 2015 blev Frederik kåret som årets idrætsleder i Køge kommune

Please reload

bottom of page