top of page

Klubkursus

41803373_1842746595775258_65291442017397
41865987_1794295614026548_33568231257475

Rigtig mange boldklubber har hold for 3-7 årige børn, fordi børn synes det er sjovt at spille bold! Dette kursus er for dig der har sådan et hold i din basketklub, fodboldklub, håndboldklub eller volleyballklub - i den alder handler det nemlig ikke om den enkelte disciplin, men om at lave nogle øvelser der giver barnet mulighed for at prøve en masse forskelligt med en masse forskellige bolde.

På kurset gennemgår vi praktisk en masse øvelser, og bagefter snakker vi om, hvordan man bedst designer boldlege til børn ;-) Du får en masse inspiration - og en masse ideer fra de andre deltagere, også selvom de måske kommer fra en anden slags boldklub end din...

Indhold på 3 timers kursus

9.00 Velkomst og præsentation af deltagere. Introduktion til tankerne bag børnebold og boldlege

9.30 Praktisk modul. Vi laver en masse øvelser med lokale børn og forældre. Alle øvelser udleveres efterfølgende

10.30 Teori på baggrund af praktisk modul. Hvordan designer vi gode boldlege til de yngste medlemmer i boldklubber? Deltagerne kommer til at arbejde med at udvikle konkrete øvelser, og diskutere hvad forskellige typer af øvelser øver.

11.30 Fælles afslutning og konkrete ideer til, hvor og hvordan man kan oprette tilbud om boldlege for klubbens yngste medlemmer

Kommunekursus

Savner du inspiration til boldlege for børn i børnehavealderen? Kunne du tænke dig at blive klogere på, hvordan man designer boldlege, der udvikler og stimulerer barnet kropsligt og socialt?

 

Dette kursus er for pædagoger og er spækket med praktiske øvelser - lige til at tage med hjem i institutionen. På kurset benytter vi en masse forskellige bolde, og tager også udgangspunkt i, hvordan man kan lave boldlege med de materialer, der er til stede i institutionerne i forvejen.


Kurset giver den enkelte kursist inspiration til, hvordan boldlege kan indgå i den daglige pædagogiske praksis. Gennem en blanding af praktiske og teoretisk oplæg kommer vi omkring
følgende elementer:
- bolden som facilitator for bevægelse. Fri og styret leg
- bold og kropslighed i forhold til de nye pædagogiske læreplaner
- progression mod screening af børns motoriske færdigheder - fx TrasMo.

Indhold på 3 timers kursus:
Indledende oplæg om tankerne bag ‘Børnebold’
Teori - hvordan stimulerer vi forskellige sanser gennem boldleg? Hvordan arbejder vi med at stimulerer barnet kropsligt med henblik på øget kropslighed og selvværd hos barnet. Hvilke overvejelser kan indgå i det pædagogiske arbejde med bolde. Hvordan designer vi øvelser, der arbejder med forskellige sanser? Arbejder vi fx med fri leg eller styret leg?
Praktik: Over 40 forskellige boldøvelser og -lege gennemgås praktisk sammen med kursisterne, der skal være aktivt deltagende i hele kurset. Erfaringen viser at det giver et fantastisk udgangspunkt for at arbejde videre med øvelserne, når man har prøvet dem selv.

IMG_0716.JPG

Besøg i daginstitutioner

19221589_1297753897014058_35148652417146
21740803_1378744962248284_92279291207740

Det kan være meget givende at få helt praktisk inspiration til, hvordan boldlege til børn kan indgå i hverdagen i en daginstitution. Hver institution har sine egne muligheder og begrænsninger, og det giver meget forskellige forudsætninger for at lave boldlege med børnene.

Her kan I få besøg af Frederik, der leger med børnene i ca en time en formiddag - eller flere formiddage afhængigt af institutionens størrelse. Pædagogerne deltager selv aktivt i legene, og får dermed helt konkret erfaring med en lang række øvelser.

Alle øvelser udleveres på forhånd til personalet, så de kender legene, og den indbyggede progression i øvelserne gør, at det både kan være de yngste og de ældste børnehavebørn, der er med til at lege.

For at få mest ud af besøget afsluttes med et nyt besøg til fx et fyraftensmøde. Her foldes ideerne og tankerne bag boldlege til børn ud, og pædagogerne får mulighed for i fællesskab at reflektere over, hvordan de kan se boldlege indgå i den pædagogiske praksis til hverdag.

Inspiration

Inspiration

Inspiration
Søg video...
Finterytme

Finterytme

01:57
Afspil video
Basisbevægelse

Basisbevægelse

03:06
Afspil video
Kaste og drible

Kaste og drible

00:55
Afspil video
Afspil video
Afspil video
Afspil video
bottom of page